Mevzuat İlanı Vermek

Mevzuat ilanı vermek

Şirket, Vakıf, Sendika, Federasyon veya derneklerin resmi gazetelere vermekle yükümlü oldukları genel kurul, çed raporu, bilanço, ders saat ücreti, adres değişikliği, gelir gider tablosu, ihale, kamuoyuna duyuru, kamulaştırma, piyango çekiliş, tüzük değişikliği, sınavla personel alımı ve kalkınma ajansı ihale ilanı gibi ilanların geneline mevzuat ilanları denir.
Bu tür ilanları basın ilan kurumu ile yahut bik’e bağlı ajanslar ile gazetelerde yayınlatabilirsiniz.
Yukarıda bahsi geçen ilanlardan birini gazetede yayınlatmak zorundaysanız ajansımızı arayarak ayrıntılı bilgi ve fiyat talebinde bulunabilirsiniz.

Mevzuat ilanı örnekleri

genel kurul

çed raporu

adres değişikliği

tüzük değişikliği

bilanço

kamulaştırma

kamuoyuna duyuru

gelir gider tablosu

kalkınma ajansı ihale

piyango çekiliş

sınavla personel alımı

ders saat ücreti