Vefat İlanı Vermek

vefat ilanı, ölüm ilanı

Vefat İlanı

Sosyal ilanlar olarak adlandırdığımız Teşekkür, başsağlığı, vefat, anma, taziye, özel gün kutlamaları tarzında duyuru ilanlarını da internet
üzerinden online göndererek dilediğiniz gazete ya da gazetelerde yayınlatabileceğiniz şekilde söz konusu ilanlar hakkında detaylı açıklamaların, ilan metin örnekleri ile daha önceden hazırlanarak yayına verilmiş olan tasarımların bulunduğu şekilde ilan verenlere hizmet vermek üzere hazırlanmıştır.

Söz konusu olan sosyal ilanlarda öncelik ilanın yayınlanacağı gazete sayfasındaki yeri olup bunun belirlenmesindeki temel etmen hazırlanan ilan tasarımına ait boyutlardır, sayfalar soldan sağa sabit genişliklere ait sütunlardan oluşmakla beraber maksimum sütun sayısı dokuzu geçemez, ilan ebatları oluşturulurken yukarıdan aşağıya cm uygulaması geçerli olup maksimum 52cm’i geçemez.
Sosyal ilanlar için ilan tasarımları aksi talep edilmediği sürece siyah beyaz, kalın çerçeve ve büyük puntolu kalın karakterler kullanılarak hazırlanır, arzu edilmesi halinde bu tür ilanlar içerisinde fotoğraf ve ya logolar kullanmak aynı zamanda renkli ilan tasarımında bulunma da mümkündür.
İlanlar gazetelerin umumi baskı diye adlandırdıkları Türkiye genelinde, ayrıca lokal olarak, altı baskı bölgesi olan, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Trabzon baskısı olarak da yayınlanabilir, sayılan bu baskı bölgelerinde sadece şehir merkezlerinde yayınlatma olanağı bulunduğu gibi adı geçen baskı bölgeleri kapsamına giren il ve ilçelerde de Taşra Baskısı olarak da yayınlanabilir.

Ölüm ilanı taleplerinde ilan verene düşen ilan metnini kendisi ya da operatörlerimizden yardım almak sureti ile oluşturmak olacaktır, geri kalan tüm tasarım, rezervasyon ve muhasebeleştirme süreci, ilan büromuz tarafından yerine getirilecektir.
Not: İlanlarınızı e-mail & faks yolu ile gönderebileceğiniz gibi, online ilan gönderi formunu kullanmak suretiyle ya da direk telefonda da yazdırabilirsiniz.

Vefat ilanı örnekleri; Hürriyet, Sabah, Posta, Zaman gibi gazeteler de yayınlanmış vefat ilanları.